- Komerční sdělení -finance
DomůFinanceBezplatné semináře o eurograntech na technologie

Bezplatné semináře o eurograntech na technologie

Pro podnikatele, kteří mají zájem získat nenávratný finanční příspěvek ze strukturálních fondů na nákup inovativních a vyspělých technologií, připravila Slovenská inovační a energetická agentura bezplatné informační semináře v 6 krajských městech. První seminář se uskuteční 9. září 2009 v Žilině, další se budou konat v Košicích, Prešově, Nitře, Trenčíně a v Banské Bystrici.
Projekty lze předkládat do 2. listopadu 2009. Podnikatelé, kteří budou postupovat v souladu s podmínkami výzvy, mohou technologie nakoupit na základě zrealizovaných obchodních veřejných soutěží již po podání žádosti o příspěvek. Pokud bude jejich projekt úspěšný, výdaje jim budou refundovány. Z Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu SR mohou obdržet příspěvek ve výši 40 až 50 procent způsobilých nákladů v závislosti na regionu. Minimálně může žadatel získat 60 tisíc EUR, maximálně 6 milionů EUR. Ministerstvo hospodářství SR jako řídící orgán Operačního programu Konkurenceschopnost a hospodářský růst na výzvu vyčlenilo 85 milionů Kč.

Způsobilými žadateli jsou malí a střední podnikatelé a velcí podnikatelé zaměstnávající do 1000 zaměstnanců s ročním obratem do 50 milionů EUR. Z pomoci, o kterou byl loni enormní zájem, lze financovat nákup technologií, strojů, přístrojů a zařízení, včetně pořízení obslužného softwaru na technologie do 25 % celkových způsobilých výdajů na projekt. Oprávněni jsou podnikatelé, kteří vznikli do 31. 12. 2007 a mají objekty, kde chtějí projekt realizovat, ve výlučném vlastnictví. V případě pozemků stačí i smlouva o dlouhodobém pronájmu.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek